02 เมษายน 2563

HIGHTLIGHTS

กสทช.

รับสมัครพนักงานตามสัญญาจ้าง

จำนวน 20 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เม.ย. 63

 

   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 5 อัตรา
2. ด้านกฎหมาย จำนวน 5 อัตรา
3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
4. ด้านบัญชี จำนวน 5 อัตรา
 

    สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม......

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com หรือ https://www.dpt.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรีจัดบูธ OTOP “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชวนเที่ยวลพบุรี

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com