01 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

HIGHTLIGHTS

กรมปศุสัตว์

รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ
จำนวน  44  อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 ต.ค. 63

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานสัตวบาลปกิบัติงาน 25 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา
4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 6 อัตรา
5. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
6. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

 

    สมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://person.dld.go.th หรือ https://dld.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน (ดูที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร)
กรมที่ดิน
รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 
จำวน  55  อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 9 ต.ค. 2563
ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dol.go.th 
และ https://dol.thaijobjob.com

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

การศึกษา

การศึกษา

มจพ.เจ๋ง แถลงผลการส่ง"ดาวเทียมแนคแซท"ดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจร

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com