23 กันยายน 2562

HIGHTLIGHTS

สถาบันการบินพลเรือน

รับสมัครพนักงาน จำนวน 19 อ.

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. สังกัดสำนักการเงินการคลัง
1.1 ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา
1.2 นักบริหารการเงิน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
2. สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน
2.1 นักตรวจสอบภายใน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
3. สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน
3.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น จำนวน 2 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com 

 

 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เรื่อง 

รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

 

*********************** 

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

ข่าวแรงงาน

แรงงาน

“บิ๊กอู๋” เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ ย้ำ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com