18 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

HIGHTLIGHTS

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับพนักงาน จำนวน 27 อัตรา

1. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์ จำนวน 2 อัตรา
2. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
4. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดระบบบริการ ส่วนบริหารงาน Area Coach จำนวน 1 อัตรา
5. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายอุปรณืเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 12 อัตรา
6. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย จำนวน 3 อัตรา
7. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน ส่วนวิเคราะห์ต้นทุน จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง...การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

************************ 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com