23 เมษายน 2562

ดูบทความมทร.ศรีวิชัย รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 12-16 พ.ย.61

มทร.ศรีวิชัย รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 12-16 พ.ย.61

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีสอบแข่งขัน ครั้งที่ 10/2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 6108101
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา

2 อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 5815103

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา

3. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 5815104

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

4. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 5815105

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

5. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 5821103

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา

6. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 5814105

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

7. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 5814106

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

8. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 5808107

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา

9. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 6021101

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา

10. อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 5415106

คณะศิลปศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ผ่านระบบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 156 ครั้ง

Engine by shopup.com