23 เมษายน 2562

ดูบทความเทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 12-28 พ.ย.61

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 12-28 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. คนงาน สังกัดกองช่าง จำนวน 7 อัตรา
3. คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขฯ จำนวน 6 อัตรา
4. คนงาน สังกัดกองวิชาการฯ จำนวน 1 อัตรา
5. คนงาน สังกัดกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
6. คนงาน สังกัดกองสวัสดิการฯ จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 348 ครั้ง

Engine by shopup.com