17 มิถุนายน 2562

ดูบทความกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 อัตรา ตั้งแต่ 11 ธ.ค. 61 - 24 ม.ค. 62

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 อัตรา ตั้งแต่ 11 ธ.ค. 61 - 24 ม.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 นาย (บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย และทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย)
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) http://www.atc-rta.com หรือ http://www.radd-atc.com ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 23.59 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

12 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 470 ครั้ง

Engine by shopup.com