20 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความอบจ. เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่ 4-28 ก.พ. 62

อบจ. เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่ 4-28 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 26 อัตรา
1. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านศาลา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานลาดยาง จำนวน 8 อัตรา
- สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 8 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำรถกู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
- สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 6 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 4 อัตรา
- สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 4 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา


ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา


ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา
- สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายกิจการสภาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
-สังกัดโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครฯ สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐษน (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ (หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-998333 ต่อ 233 โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

23 มกราคม 2562

ผู้ชม 1312 ครั้ง

Engine by shopup.com