31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงาน งบประมาณ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office, Internet, spss หรือ Microsoft Project
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครจาก website : http://planning.dld.go.th/th หัวข้อการรับสมัครงาน หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 379 ครั้ง

Engine by shopup.com