31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิค สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาค้อ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
- สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเขาค้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม เช่น Microsoft Office

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก http://pvlo.pbn.dld.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5672-1539 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 387 ครั้ง

Engine by shopup.com