31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความวิทยาลัยฯ ร่วมหารือ ศูนย์ไฮเทค เตรียมเปิดหลักสูตร SI

วิทยาลัยฯ ร่วมหารือ ศูนย์ไฮเทค เตรียมเปิดหลักสูตร SI

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมคณาจารย์ ต้อนรับนายวิโรจน์  เฉลิมรัตนาพร ผู้จัดการอาวุโสและนายธนา  คล่องณรงค์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ในเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและร่วมหารือพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร SI Warrior Automation System Integration & Commissioning เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

 

 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมือระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมเทคคาทรอนิกส์  มทร.ล้านนา สถาบันไทย-เยอรมัน และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ภายใต้หน่วยงงานเครือข่ายความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาความแป็นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสอดรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 100 ครั้ง

Engine by shopup.com