31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบรอง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" หรือ http://www.admincourt.go.th ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

19 กันยายน 2562

ผู้ชม 278 ครั้ง

Engine by shopup.com