31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความSRIPATUM UNIVERSITY รับโล่ Pearson BTEC Centre

SRIPATUM UNIVERSITY รับโล่ Pearson BTEC Centre

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้ารับมอบโล่ Certified​ Centre for BTEC program จาก Pearson, UK. ณ  โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำความร่วมมือกับ Pearson, UK และ University of Wolverhampton, UK จัดหลักสูตร​มาตรฐานสากล ที่ทันสมัย ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ และตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ เรียน 1 หลักสูตร แต่ได้รับ 3 Certificate (3 in 1) นักศึกษา​จะได้รับ Batchelor Degree จาก University of Wolverhampton และรับปริญญา​ตรี จากมหาวิทยาลัย​ศรีปทุม พร้อมกับ ​ Higher National Diploma, Pearson, UK. ซึ่งถือเป็นหลักสูตร​แรกและหลักสูตร​เดียว​ในประเทศ​ไทย

 

 

 

 

 

 

 

19 กันยายน 2562

ผู้ชม 137 ครั้ง

Engine by shopup.com