29 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความSRIPATUM UNIVERSITY รับโล่ Pearson BTEC Centre

SRIPATUM UNIVERSITY รับโล่ Pearson BTEC Centre

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้ารับมอบโล่ Certified​ Centre for BTEC program จาก Pearson, UK. ณ  โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำความร่วมมือกับ Pearson, UK และ University of Wolverhampton, UK จัดหลักสูตร​มาตรฐานสากล ที่ทันสมัย ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ และตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ เรียน 1 หลักสูตร แต่ได้รับ 3 Certificate (3 in 1) นักศึกษา​จะได้รับ Batchelor Degree จาก University of Wolverhampton และรับปริญญา​ตรี จากมหาวิทยาลัย​ศรีปทุม พร้อมกับ ​ Higher National Diploma, Pearson, UK. ซึ่งถือเป็นหลักสูตร​แรกและหลักสูตร​เดียว​ในประเทศ​ไทย

 

 

 

 

 

 

 

19 กันยายน 2562

ผู้ชม 277 ครั้ง

Engine by shopup.com