31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกองต่อต่านการค้ามนุษย์ สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62

กองต่อต่านการค้ามนุษย์ สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองต่อต่านการค้ามนุษย์ สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีประสบการณ์กับการปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติ หากมีผลสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU TEP, TU GET จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

2. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

3. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา- ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel และ Power point)

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

4. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

- จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2202-9070 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

19 กันยายน 2562

ผู้ชม 593 ครั้ง

Engine by shopup.com