31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความเก่งคณิตด้วยตัวเอง จนคุณครูตกใจ

เก่งคณิตด้วยตัวเอง จนคุณครูตกใจ

หมวดหมู่: Book Guide

 

 

 

 

ผู้เขียน  :   Nam Hoyeong

แปล      :   ฐิติพร พูลเพิ่ม 

ราคา     :    225 บาท

สำนักพิมพ์  :   นานมีบุ๊คส์

 

เนื้อหาในเล่ม “รูปเลขาคณิตสามมิติ ชุด เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ” พาไปรู้จักรูปทรงที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น  กรวย ทรงกระบอก ทรงกลม เป็นต้น ปริซึมและพีระมิดประเภทต่าง ๆ สามารถบอกความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติได้ การนำรูปเรขาคณิตไปใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์สิ่งของ หรือออกแบบอาคารต่าง ๆ เทคนิคการหาพื้นที่และปริมาตร แทรกเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประวัติการหาพื้นที่และปริมาตร พร้อมสรุปเนื้อหาของแต่ละบท แบบฝึกหัดท้ายบท ซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องเขียนตอบทั้งหมดเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะการเขียน มีเกมฝึกสมองและตัวอย่างข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ให้ฝึกทำอีกด้วย

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 201 ครั้ง

Engine by shopup.com