31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ก.ย. 62

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลหล่มสัก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพลาบาล จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น 2) โรงพยาบาลหล่มสัก 15 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันราชการที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น 2) โรงพยาบาลหล่มสัก 15 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 439 ครั้ง

Engine by shopup.com