31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานสำคัญเร่งด่วน
- มีบุคลิกดี มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ มีความอดทน เสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานสำคัญเร่งด่วน
- มีบุคลิกดี มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ มีความอดทน เสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2562 ในวันและเวลารากชาร ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 169 ครั้ง

Engine by shopup.com