31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 12 อัตรา

- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055-301-082 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 23 กันยายน 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 651 ครั้ง

Engine by shopup.com