31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ก.ย. 62

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 12 อัตรา

- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสมท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 674 ครั้ง

Engine by shopup.com