31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เร่งผลิตและบรรจุขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า 5,000 ตลับ เตรียมแจกจ่ายประชาชนทารักษาโรคหลังเกิดน้ำท่วม

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เร่งผลิตและบรรจุขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า 5,000 ตลับ เตรียมแจกจ่ายประชาชนทารักษาโรคหลังเกิดน้ำท่วม

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

 

ที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม P-202  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ นิสิตจิตอาสา  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   กำลังร่วมกันผลิตและบรรจุขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า  หรือ  Whitfield's Ointment  ที่มีสรรพคุณฆ่าเชื้อราและรักษาโรคน้ำกัดเท้า  เตรียมส่งมอบให้หน่วยงานที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี   โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อน ช่วยเหลือบรรเทาอาการเจ็บป่วยโรคที่มากับน้ำท่วม

อาจารย์เภสัชกรกรีพล  แม่นวิวัฒนกุล  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า  การผลิตขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า  เกิดขึ้นจากในช่วงที่ผ่านมา  จนกระทั่งปัจจุบัน  หลายจังหวัดในภาคอีสานประสบปัญหาน้ำท่วมหนักและต่อเนื่อง  ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในหลายด้าน สำหรับคนที่ต้องลุยน้ำหรือย่ำน้ำสกปรกซึ่งอาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ มักเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่า โรคน้ำกัดเท้า  โรคน้ำกัดเท้าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มักพบในคนที่ต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานาน บริเวณเท้า  จึงมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการเท้าเปื่อย ลอก คัน และแสบ และอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้

 

 

 

 

 สิ่งที่มีความจำเป็นมากอีกอย่างหนึ่งซึ่งขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ  คือ  ยารักษาโรค  โดยเฉพาะยารักษาโรคน้ำกัดเท้า  ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อรา มีสาเหตุมาจากการแช่เท้าในน้ำที่มีเชื้อโรค คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเรื่องการขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้สนับสนุนขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า  ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

สำหรับขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า   มีส่วนผสมจากตัวยา  Benzoic acid, Salicylic acid, Sulfur, Liquid paraffin และ Hard paraffin นำมาหลอมละลายรวมกัน พักไว้ให้เย็น  แล้วนำมาบรรจุลงในตลับก่อนจะปิดฝาและติดฉลากแนะนำวิธีใช้ยา  แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือซึ่งต้องแช่น้ำเป็นเวลานาน ก็จะทำให้การเจ็บป่วยลดน้อยลง

 

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า  คณtเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีภารกิจในการผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการผลิตยา เลือกสรรยา และการคุ้มครองผู้บริโภค นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน   เรายินดีที่จะเป็นส่วนสนับสนุนแก่หน่วยงานที่ร้องขอ  และอาสาในการผลิตผลิตขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า  เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือต้องซึ่งแช่น้ำเป็นเวลานาน 

 

 

 

 

 โดยขณะนี้ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการเร่งด่วนในการผลิตขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนิสิตจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบรรจุยาและติดฉลากในตลับ   พร้อมส่งต่อให้กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการอย่างเร่งด่วนต่อไป  ซึ่งปัจจุบันได้ส่งมอบไปแล้ว  จำนวน 1,500 ตลับ  และกำลังเร่งบรรจุส่งตามไปอีกจำนวน 5,000 ตลับ และผลิตต่อเนื่องจนกว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ  ทั้งนี้งบประมาณในการจัดซื้อสารเคมี และบรรจุภัณฑ์  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสมทบทุนบริจาคมาที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 174 ครั้ง

Engine by shopup.com