31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ก.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ก.ย. 62

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่การตลาดและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่เทคนิคบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับเอกสารและสมัครได้ที่งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2562 วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

21 กันยายน 2562

ผู้ชม 319 ครั้ง

Engine by shopup.com