31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (หากผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

3. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 5 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
- สามารถทำงานเป็นกะได้

 

4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- มีประสบการณ์ในการทำอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

21 กันยายน 2562

ผู้ชม 173 ครั้ง

Engine by shopup.com