31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความการท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน 53 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 23 ก.ย. - 25 ต.ค. 62

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน 53 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 23 ก.ย. - 25 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานทุนหมุนเวียน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (แผนกงบประมาณ) จำนวน 1 จำนวน
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล จำนวน 2 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่คดี จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 2 อัตรา

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 3 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 4 อัตรรา
5. พลขับรถ จำนวน 4 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่คลัง จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ตรวจคัน จำนวน 1 อัตรา

 

 

ลูกจ้างทุนหมุนเวียน

วุฒิการศึกษาระดับ ปวชง จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนากิจการ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 2 อัตรา
8. ช่างรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
9. พนักงานธุรการ (แผนกธุรรการ) จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่จัดหา จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน จำนวน 1 อัตรา

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ม.6 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่บริการ (กองพัสดุและบริการ) จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่สัมภาระ จำนวน 3 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.utapao.com , https://utapao.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

21 กันยายน 2562

ผู้ชม 1044 ครั้ง

Engine by shopup.com