31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการจากนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 12 อัตรา

- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ระบบสัญญาจ้าง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

21 กันยายน 2562

ผู้ชม 761 ครั้ง

Engine by shopup.com