03 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 62

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ เคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีปฏิบัติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม หรือด้านเทคโนโลยีเทคนิคเครื่องยนต์ วิชาเครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์ https://doeb.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในกรมธุรกิจพลังงาน" ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 3 - 31 ตุลาคม 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 858 ครั้ง

Engine by shopup.com