03 มิถุนายน 2563

ดูบทความมทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดการแข่งขัน ตะวันออกเกมส์

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดการแข่งขัน ตะวันออกเกมส์

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนายพิพัฒน์  ใจเรือง นายกองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” โดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ โรงแรม T PATTAYA HOTEL จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

 

 

 ในที่ประชุมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง (มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณ, มทร.อีสานและ มทร.ตะวันออก) ได้หารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน กีฬาในแต่ละประเภท การจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่พัก โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” จะจัดขึ้นใน 15 – 21 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 131 ครั้ง

Engine by shopup.com