03 มิถุนายน 2563

ดูบทความบัญชี SPU จับมือ TCJ Asia ร่วมส่งเสริมและพัฒนานักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ

บัญชี SPU จับมือ TCJ Asia ร่วมส่งเสริมและพัฒนานักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

บัญชี SPU และ TCJ Asia จับมือ MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย ทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมให้นักศึกษาปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

 

 

 

 

 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) และ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และร่วมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ  ณ ห้องประชุม บริษัท  ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

 

 

 

 

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 111 ครั้ง

Engine by shopup.com