03 มิถุนายน 2563

ดูบทความRmutr เปิดโลกสัมผัสภาษาจีน "Winter Camp In Taiwan 2019" ณ National Normal University

Rmutr เปิดโลกสัมผัสภาษาจีน "Winter Camp In Taiwan 2019" ณ National Normal University

 

 

 


คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ"Winter Camp In Taiwan 2019" นำโดย ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้อาจารย์รพีพร เพ็ญเจริญกิจ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) อาจารย์ ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี อาจารย์อรพินท์ อิ่มจงใจรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ ร่วมส่งนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2562 ณ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน โครงการ"Winter Camp In Taiwan 2019" จัดขึ้น สำหรับเยาวชนไทยที่สนใจ ในการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา การเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน เพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะทางภาษาจีนให้แก่ผู้ร่วมโครงการให้สามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้ ณ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน NTNU มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของโลก และอันดับ 1 ของไต้หวันด้านการเรียนการสอนอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 649 ครั้ง

Engine by shopup.com