03 มิถุนายน 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 ต.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักปลัด

1. พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ) จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ชีพ กู้ภัย การใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยภายในรถยนต์กู้ชีพ และเข้าร่วมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยการป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2. คนงานทั่วไป (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานด้านฟื้นคืนชีพของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 5 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติหน้าที่

 

4. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
- โดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 678 ครั้ง

Engine by shopup.com