03 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครเข้าทำงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ต.ค. 62

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครเข้าทำงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ทนายความ ด้านงานคดี จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
- มีใบอนุญาตว่าความ
- หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ทนายความ ด้านงานนิติการ จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
- มีใบอนุญาตว่าความ
- หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. เจ้าหน้าที่บังคับคดี จำนวน 2 อัตรา

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
- มีทักษะในการเจรจา และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ การเงิน
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติงานในวันหยุดได้

 

5. เจ้าหน้าที่ภาษี จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ การเงิน
- มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

6. นายช่าง จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือ โยธา
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

 

7. นายช่างงานระบบ (สัญญาจ้างรายปี) จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานระบบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ www.crownproperty.or.th ในหัวข้อ "สมัครสอบคัดเลือกปี 2562" ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1649 ครั้ง

Engine by shopup.com