03 มิถุนายน 2563

ดูบทความเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน. เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายประเสริฐ บุญเรือง

เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน. เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายประเสริฐ บุญเรือง

 

 

 

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายนรา เหล่าวิชยา และนายณัฐพงษ์ นวลมาก นำข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน. เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายประเสริฐ บุญเรือง พร้อมรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงาน กศน. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ  ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 298 ครั้ง

Engine by shopup.com