03 มิถุนายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลทันตกรรม ม.พะเยา บริการ อุด ขูด ถอน ฟรี !

โรงพยาบาลทันตกรรม ม.พะเยา บริการ อุด ขูด ถอน ฟรี !

 

 

การรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนทุกวัยจะต้องดูแลและ ใส่ใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึง การรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีศูนย์ให้บริการด้านทันตกรรม หรือ ที่ทุกท่านเรียกว่า โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปิดบริการให้กับนิสิต บุคลกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการฟรีในเรื่องของปัญหาสุขภาพภายในช่องปากเบื้องต้น เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูน และการถอนฟัน

 

 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัญญา เรืองสิทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ปัจจุบันการบริการด้านทันตกรรมของ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฟรีให้กับ นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้สิทธิ์ในการบริการของเรา โดยทางเราจะเน้นให้นิสิตชั้นปีที่4 จนถึง ปีที่ 6 ได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ที่ควบคุมการดูแลและรักษาให้กับผู้มาใช้บริการ เป็นการสอนนิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เข้ามาใช้บริการในแต่ละเคส  ซึ่งนิสิตของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จะได้ลงมือฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญด้านวิชาชีพทางทันตกรรมอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 ปัจจุบัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และบริการฟรีกับประชาชนทั่วไป เช่น การตรวจสุขภาพภายในช่องปากเบื้องต้น, การขูดหินปูน, การอุดฟัน, การรักษารากฟัน, การถอนฟัน, การผ่าฟันคุด และให้คำปรึกษาระบบการบดเคี้ยว แต่ทั้งนี้การบริการบางประเภทที่นอกเหนือจากนี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การใส่ฟันปลอม, การครอบฟัน, สะพานฟัน เป็นต้น ซึ่งเร็วๆนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีบริการจัดฟันให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาดูแลรักษา เพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปากของทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 4701 ในวันเวลาราชการ เวบไซต์ http://www.dentistry.up.ac.th

 

 

 

 

 

 

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 265 ครั้ง

Engine by shopup.com