03 มิถุนายน 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 22 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 22 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา
- จบการศึกษาภาคบังคับ (ถ้ามี)
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด
- มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

 

2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
- มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคล

 

3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

09 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 574 ครั้ง

Engine by shopup.com