03 มิถุนายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 15 ต.ค. 62

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 15 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวช.) 2 จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม 2 จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานช่างไฟฟ้า 2 จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเภสัสกร 1 จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 (วุฒิ ม.3/ม.6) จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 (คุณวุฒิ ปวช.) จำนวน 23 อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานซัก - อบ - รีด 1 จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 จำนวน 14 อัตรา

12. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 จำนวน 17 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัคร 50 บาท) ณ สำนักงานกำลังพล (อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 วันที่ 11 และ 15 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

09 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1846 ครั้ง

Engine by shopup.com