03 มิถุนายน 2563

ดูบทความการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามเรือนโมเดล สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม

การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามเรือนโมเดล สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมโครงการ “การจัดการความรู้ (KM) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามเรือนโมเดล สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม” พร้อมทั้งเป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มอบรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ให้กับ นายภานุวัฒน์ นิ่มน้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

 

 

09 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com