22 ตุลาคม 2562

ดูบทความกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ต.ค. 62

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

 

คลิกเพื่ออ่าน : รายละเอียดตำแหน่งงาน

 

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

 

คลิกเพื่ออ่าน : รายละเอียดตำแหน่งงาน

 

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

 

คลิกเพื่ออ่าน : รายละเอียดตำแหน่งงาน

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ "สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน" หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน" ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2204 ครั้ง

Engine by shopup.com