03 มิถุนายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานผู้ป่วยใน) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พ.ย. 62

โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานผู้ป่วยใน) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสทิงพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานผู้ป่วยใน) จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
- มีอายุระหว่าง 22 - 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- รักงานบริการ
- เพศ หญิง หรือ ชาย
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (อยู่เวร เช้า, บ่าย, ดึก)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจ ยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสทิงพระ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 438 ครั้ง

Engine by shopup.com