03 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ต.ค. 62

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 16 อัตรา
- จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

2. ตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 9 อัตรา
- จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
- จะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com  หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 8069 ครั้ง

Engine by shopup.com