03 มิถุนายน 2563

ดูบทความคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ต.ค. 62

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากประเทศไทย (ได้รับอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร)

 

 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 5 อัตรา
- มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร)

 

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนุสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com