03 มิถุนายน 2563

ดูบทความสอศ.สร้างนศ.พาณิชย์บางนาเป็นผู้ประกอบการ ผ่าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว

สอศ.สร้างนศ.พาณิชย์บางนาเป็นผู้ประกอบการ ผ่าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว

 

 


นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจ ผ่านกระบวนการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสอศ.ทุกแห่ง โดยการคิดค้นสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอนด้านวิชาชีพหรือความสนใจส่วนบุคคลของนักศึกษา ผนวกกับเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยสอศ.กำหนดให้มีการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกปี เพื่อประเมินศักยภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนของการประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยมีสถานศึกษาสังกัดสอศ. 90 แห่งจากทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมรับการประเมินระดับชาติในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีศูนย์บ่มเพาะฯที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว จำนวนทั้งสิ้น 32 แห่ง ยกตัวอย่าง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบางนา ชื่อ ธุรกิจ “Carissa Cleaning Stick” ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นในโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จะจัดแสดงแผนธุรกิจในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย

 

 

 

นางสาวพรทิพย์ เกณสาคู นักศึกษาชั้นปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา เล่าถึง ที่มาของและโอกาสทางธุรกิจ “Carissa Cleaning Stick” ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพาว่า ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้มนุษย์ทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วนและแข่งกับเวลา ซึ่งแน่นอนว่าการที่จะทำให้ประหยัดเวลาได้มากที่สุดย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันนั้นแน่นอนว่า เสื้อผ้าของเราอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดสิ่งสกปรกจากคราบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคราบซอส ชากาแฟหรือน้ำหมึกที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะติดและเกาะอยู่บนผิวผ้าโดยเราจะทำอย่างไรให้คราบเหล่านี้หายไปในเวลาอันรวดเร็วและสะดวกสบายมากที่สุด จากการศึกษาผลไม้ รสเปรี้ยว อาทิ มะนาว ตะลิงปลิง มะขาม และมะม่วงหาวมะนาวโห่ จากการทดสอบและศึกษาถึงโครงสร้างของฟังก์ชัน HPLC (High Performance Liquid Chromatography ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้สำหรับแยกสารประกอบที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง)

 

 

 

ผลปรากฎว่า มะม่วงหาวมะนาวโห่ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถดึงคราบสกปรกต่าง ๆ ออกจากเส้นใยผ้าชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผลไม้รสเปรี้ยวชนิดอื่น ๆ อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดคราบเหลือง บนเส้นใยผ้าซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว จึงได้คิดค้นสกัดสารจากมะม่วงหาวมะนาวโห่มาใช้ในการสร้างนวัตกรรม “Carissa Cleaning Stick” ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลบรอยเปื้อนและคราบสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบชา กาแฟ หรือแม้แต่คราบฝังลึกอย่างน้ำหมึก ออกจากเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยผลิตภัณฑ์เป็นรูปทรงแท่ง หมุนปรับระดับได้ ขนาด 50 กรัม ขายในราคาแท่งละ 39 บาท วิธีใช้ ป้ายผลิตภัณฑ์ลงบนคราบที่เปื้อน แล้วเช็ดออกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่ คราบต่างๆ ก็จะหลุดออกมา โดยไม่ต้องซัก สำหรับ “Carissa Cleaning Stick” ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ได้ผ่านการรับรองจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลบรอยเปื้อนจากคราบสกปรกออกจากเส้นใยผ้าโดยไม่ทิ้งรอยหรือคราบเหลืองไว้ที่ตัวผ้า และผ่านการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และยังได้รับรางวัลเหรียญเงิน สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรม Startup Thailand ระดับประเทศอีกด้วย

 

 


นางสาวพรทิพย์ เล่าต่อไปอีกว่า ช่วงทดสอบตลาด เริ่มจากให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฟรี โดยนำผลิตภัณฑ์ไปแจกบริเวณพื้นที่ที่มีประชาชนเดินพลุกพล่านใกล้กับวิทยาลัย เช่น บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและตลาดอุดมสุข ประมาณ 1 เดือน ปรากฏว่า ลูกค้าติดใจในผลิตภัณฑ์ สั่งซื้อกันเป็นจำนวนมาก โดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “Carissa Cleaning Stick” ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา สามารถลบรอยคราบสกปรกต่างๆ ออกจากเสื้อผ้าได้อย่างรวดเร็วทันใจโดยไม่ทิ้งรอยหรือคราบเหลืองเอาไว้ พกพาสะดวกและใช้งานง่าย แถมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยไม่เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ และที่สำคัญมีราคาถูกกว่าในท้องตลาดมาก จนทำให้ปัจจุบัน “Carissa Cleaning Stick” ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา มียอดสั่งซื้อเฉลี่ยเดือนละ 1,000 – 1,300 แท่ง สร้างยอดขาย 40,000 – 50,000 บาท ประจำทุกเดือน ทั้งนี้ หากสนใจสั่งซื้อ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก (เริ่มต้นที่ 50บาท) โดยติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทร. 086-387-0652 หรือทางเฟซบุ๊กที่เพจ Carissa stick หรือที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 205 ครั้ง

Engine by shopup.com