20 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความกรมทางหลวง รับสมัครสอบเข้ารับราชการในกรมทางหลวง จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่ 25 ต.ค. - 14 พ.ย. 62

กรมทางหลวง รับสมัครสอบเข้ารับราชการในกรมทางหลวง จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่ 25 ต.ค. - 14 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 

2. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 100 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร

 

 

3. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 ตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

 

4. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 2 ตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

 

** พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและวิธีการสมัคร

 

 

 

 

 

 

16 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2093 ครั้ง

Engine by shopup.com