14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พ.ย. 62

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1. งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
2. งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3. งานบัญชีภาคกลางและอุตสาหกรรมไม้ จำนวน 1 อัตรา

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

1. งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
2. งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
3. งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
4. งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา
5. งานสวนป่าแม่สรอย จำนวน 1 อัตรา
6. งานสวนป่าเด่นชัย จำนวน 1 อัตรา
7. งานสวนป่าแม่คำปอง - แม่สาย จำนวน 1 อัตรา
8. งานสวนป่าแม่แฮด จำนวน 1 อัตรา
9. งานสวนป่าทุ่งเกวียน จำนวน 1 อัตรา
10. งานสวนป่าแม่ทรายคำ จำนวน 1 อัตรา
11. งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา
12. งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 อัตรา
13. งานสวนป่าแม่ลี้ จำนวน 1 อัตรา
14. งานสวนป่าไชยปราการ จำนวน 1 อัตรา
15. งานสวนป่าแม่อุมลอง จำนวน 1 อัตรา

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

1. งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
2. งานสวนป่าเกริงกระเวีย จำนวน 1 อัตรา

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

1. งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา
2. งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. งานสวนป่าไชยา - คันธุลี จำนวน 1 อัตรา
4. งานสวนป่าคลองท่อม จำนวน 1 อัตรา
5. งานสวนป่าวังวิเศษ จำนวน 1 อัตรา
6. งานสวนป่าอ่าวตง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://fio.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

21 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2875 ครั้ง

Engine by shopup.com