14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พ.ย. 62

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
- เป็นชายหรือหญิง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

 

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
- เป็นชายหรือหญิง
- มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

 

3. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
- เป็นชาย
- มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- เป็นชาย
- มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

09 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 326 ครั้ง

Engine by shopup.com