07 กรกฎาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พ.ย. 62

โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และเฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 

5. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 

6. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 

7. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2562 ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 204 ครั้ง

Engine by shopup.com