07 กรกฎาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 16 พ.ย. 62

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 16 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการ จำนวน 6 อัตรา

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
- ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การควบคุมชั้นเรียน การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้คำแนะนำของครูประจำการและนักวิชาชีพเฉพาะ
- มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดหอพัก ดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้านักเรียน และดูแลความเรียบร้อยในหอพัก
- เป็นผู้ช่วยครูหอพักในการดูแลนักเรียน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

2. ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญในการขับรถยนต์
- มีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นได้
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่ 1 ขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก
- มีประสบการณ์และมีทักษะในการขับรถยนต์

 

 

3. ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และความรู้ความสามารถด้านงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน หรือช่างไฟฟ้า มีความรู้ด้านงานเกษตร ฯลฯ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

14 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 464 ครั้ง

Engine by shopup.com