07 กรกฎาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 110 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 110 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 73 อัตรา ประกอบด้วย

ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 16 ตำแหน่ง 59 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 25 อัตรา

(1) ผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา

(2) ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

(3) ผู้ช่วยครู เอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

(4) ผู้ช่วยครู เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

(5) ผู้ช่วยครู เอกสังคม จำนวน 1 อัตรา

(6) ผู้ช่วยครู เอกจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

(7) ผู้ช่วยครู เอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

(8) ผู้ช่วยครู เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

(9) ผู้ช่วยครู เอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

(10) ผู้ช่วยครู เอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา

(11) ผู้ช่วยครู เอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา

(12) ผู้ช่วยครู เอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

(13) ผู้ช่วยครู เอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

(14) ผู้ช่วยครู เอกช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา

13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา

15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน 1 อัตรา

16. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา

 

 

ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา ประกอบด้วย

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 9 อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน 4 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 14 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักการ จำนวน 4 อัตรา

5. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 6 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3861-7430 ต่อ 711

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

15 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 973 ครั้ง

Engine by shopup.com