07 กรกฎาคม 2563

ดูบทความมรส.รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าพร้อมถังดับเพลิง จากวิทยุการบินฯ

มรส.รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าพร้อมถังดับเพลิง จากวิทยุการบินฯ

 

 

 

 

วันนี้(13 พ.ย. 62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วิทยุการบินห่วงใย ความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน เพื่อมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง และถังดับเพลิงจํานวน 4 ถัง ให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชน ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ที่มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง และถังดับเพลิงจํานวน 4 ถัง ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อไว้ใช้ในยามเกิดกรณีฉุกเฉินของบุคลากร นักศึกษาและประชาชนในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะมอบอุปกรณ์นี้ไว้ให้กับทางชมรมนักศึกษาอาสา กู้ชีพ-กู้ภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อใช่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และชุมชนใกล้เคียงให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นกลับมามีชีวิตได้

 

 

 นายวิสุทธิ์ นาคภู่ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ได้นําเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผ่านกระทรวงคมนาคม ต่อคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ในชื่อ “โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วิทยุการบินห่วงใย ความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน” โดยจะทําการคัดเลือกชุมชนโดยรอบที่ตั้งของศูนย์ควบคุมการบิน 9 แห่งทั่วประเทศ และสํานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง แห่งละ 2 ชุมชน เพื่อมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จํานวน 1 เครื่อง และถังดับเพลิงจํานวน 4 ถัง ให้กับแต่ละชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและป้องกันอัคคีภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

15 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 184 ครั้ง

Engine by shopup.com