07 กรกฎาคม 2563

ดูบทความ“ลอยกระทงลงขัน” มหาวิทยาลัยทักษิณ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ชูแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นประโยชน์สูงสุด ได้ร่วมทำบุญ  ช่วยลด ละ เลิก ขยะที่เกิดจากกระทง 

“ลอยกระทงลงขัน” มหาวิทยาลัยทักษิณ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ชูแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นประโยชน์สูงสุด ได้ร่วมทำบุญ  ช่วยลด ละ เลิก ขยะที่เกิดจากกระทง 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ ริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมลอยกระทงลงขัน ณ ริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานลอยกระทงลงขัน ประจำปี 2562  รณรงค์เชิญชวนบุคลากร  นิสิต  และประชาชนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมการลอยกระทงของชาติ พร้อมทั้งทำบุญ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

 

 

 ทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดงานวันลอยกระทง แต่ในปี 2562 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม “ลอยกระทงลงขัน” ซึ่งพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้วิธีการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยร่วมกันลดขยะที่เกิดจากกระทง เพราะมหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นใช้ขันน้ำสำหรับลอยกระทง เพื่อรณรงค์ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลด ละ เลิก ขยะที่เกิดจากกระทง  แถมได้บุญมหาศาลเพราะเงินบริจาคที่ได้จากการจำหน่ายกระทง (ขันน้ำ) ราคาใบละ 39 บาท (พร้อมดอกไม้ ธูปเทียน)  จะนำไปบริจาคแก่บ้านเด็กกำพร้า จังหวัดสงขลา  ส่วนขันน้ำที่นำมาทำกระทงเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลอยกระทง องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณจะนำขันที่ทำกระทงไปบริจาคตามวัดและโรงเรียนต่าง ๆ  เพื่อไม่ให้เป็นขยะและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปภายใต้การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาให้เป็น “มหาวิทยาลัยในสวน” รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยได้ดำเนินมาตรการ ลด ละ เลิก ขยะ พลาสติก และกล่องโฟม ภายในมหาวิทยาลัย การรณรงค์และขอความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว/หลอดดูดพลาสติก/แก้วน้ำพลาสติก  ขยะพลาสติก และกล่องโฟมทุกประเภท ภายในมหาวิทยาลัย ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

 

 

 นายศุภกิตติ์  ชูแก้ว นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  ชั้นปีที่ 3 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับขันน้ำที่เหลือจากการลอยกระทง มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยองค์การนิสิตจะพาไปบริจาค วัดและโรงเรียนต่าง ๆ  ในจังหวัดสงขลา โดยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้นำขันบางส่วนที่ได้จากการจัดกิจกรรม "ลอยกระทงลงขัน" ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านบางดาน โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย และวัดน้ำกระจาย เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป และในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 จะนำขันที่เหลือไปมอบให้วัดเขาแก้ว วัดบางดาน วัดเกาะถ้ำ และจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ต่อไป มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม และร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม ขอให้ได้รับบุญกุศลโดยถ้วยทั่วกัน

 

 

 

 

 

 

 

15 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 141 ครั้ง

Engine by shopup.com