14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 25 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 25 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ http://person.dld.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ http://dld.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวัน 17 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

16 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 3678 ครั้ง

Engine by shopup.com