14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พ.ย. 62

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

- มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ

 

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

- (ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

(ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

* ใบอนุญาตขับรถยนต์ (ท.3 หรือ ท.4)

โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

- มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ

 

7. ตำแหน่ง คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

- มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

16 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1005 ครั้ง

Engine by shopup.com