14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พ.ย. 62

เทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 7 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-620111 ต่อ 203

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 497 ครั้ง

Engine by shopup.com