14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างฯ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 พ.ย. 62

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างฯ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 19 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู สำนักการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา สำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา

7. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1176 ครั้ง

Engine by shopup.com