14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัคลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 22 พ.ย. 62

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัคลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 22 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีระดับครุศาสตร์บัณฑิตหรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ในกลุ่มวิชาภาษาไทยและการประถมศึกษา

 


อัตราค่าตอบแทน

- 12,000 บาท/เดือน (รายชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท ทำการสอนไม่น้อยกวา 60 ชั่วโมง/เดือน)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ กลุ่มงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชายแดนใต้ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ)

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทงเว็บไซต์ ศอ.บต. www.sbpac.go.th  หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชายแดนใต้ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 375 ครั้ง

Engine by shopup.com